O MENI

Završio sam fakultet za fizičko vaspitanje u Novom Sadu, smer rekreacija. Uz to, završio sam i obuku za personalnog trenera, fizioterapeuta i spasioca.

Pre 13 godina, započeo sam da radim kao profesor fizičkog vaspitanja u elektro-tehničkoj školi u Novom Sadu, gde i danas živim i radim.

Već posle prve godine rada u školi, odlučio sam da organizujem privatni fitness centar za rad sa ženama, MELTDOWN GYM. Kroz rad sa njima, shvatio sam da ih klasični tip bodibildinga ne zanima, pa sam odlučio da osmislim poseban program, koji bi doneo još bolje rezultate. Započeo sam sa personalnim programom, za koji je nastalo veliko interesovanje, što me navelo da formiram manje grupe. Povećana je posvećenost pojedincu, a samim tim rasla je i motivacija samih vezbača. Uz savete, nadzor i moju konstantnu prisutnost.

Posle godinu dana uspešnog rada, ali ograničenog broja klijenata, odlučio sam se za otvaranje jos jednog kluba, ubrzo drugog i trećeg. Naši treneri su obučeni da rade po mom programu, svaki od njih ima fakultetsko obrazovanje i poseduje trenersku licencu. Imam iskustvo rada sa preko 740 žena.  Širenjem posla, počeo sam da pružam i usluge ONLINE TRENINGA 1 na 1.

Корпа