Korektivno vežbanje za mlađe

Categories: TRENINZI
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursu

Course Curriculum

Trening 1

 • Vežba 1
  00:00
 • Vežba 2
  00:00
 • Vežba 3
  00:00
 • Vežba 4
  00:00
 • Vežba 5
  00:00
 • Vežba 6
  00:00
 • Vežba 7
  00:00
 • Vežba 8
  00:00
 • Vežba 9
  00:00
 • Vežba 10
  00:00
 • Vežba 11
  00:00
 • Vežba 12
  00:00
 • Vežba 13
  00:00
 • Vežba 14
  00:00
 • Vežba 15
  00:00
 • Vezba 16
  00:00
 • Vezba 17
  00:00

Trening 2

 • Vežba 1
  00:00
 • Vežba 2
  00:00
 • Vežba 3
  00:00
 • Vežba 4
  00:00
 • Vežba 5
  00:00
 • Vežba 6
  00:00
 • Vežba 7
  00:00
 • Vežba 8
  00:00
 • Vežba 9
  00:00
 • Vežba 10
  00:00
 • Vežba 11
  00:00
 • Vežba 12
  00:00
 • Vežba 13
  00:00
 • Vežba 14
  00:00
 • Vežba 15
  00:00
 • Vežba 16
  00:00

Trening 3

 • Vežba 1
  00:00
 • Vežba 2
  00:00
 • Vežba 3
  00:00
 • Vežba 4
  00:00
 • Vežba 5
  00:00
 • Vežba 6
  00:00
 • Vezba 7
  00:00
 • Vezba 8
  00:00
 • Vezba 9
  00:00
 • Vezba 10
  00:00
 • Vezba 11
  00:00
 • Vezba 12
  00:00
 • Vezba 13
  00:00
 • Vezba 14
  00:00
 • Vezba 15
  00:00
 • Vezba 16
  00:00
 • Vezba 17
  00:00

Uputstvo

 • Pre početka vežbanja obavezno pročitati
Scroll to Top